Νέα Οικοδομικά Έργα
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή νέων οικοδομικών έργων. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή και ποιοτική κατασκευή , την οποία διασφαλίζουμε μέσα από...
Περισσότερα..
Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων
Η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων – ανακαίνιση αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα της εταιρίας. Αναλαμβάνουμε πλήρως την εκτέλεση της κατασκευής...
Περισσότερα..
Ανακατασκευή Διατηρητέων Κτιρίων
Με εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνουμε συνολικά ή τμηματικά εργασίες για την ανακατασκευή αυτών των έργων. Η αρχιτεκτονική και η ασφάλεια...
Περισσότερα..
Ενεργειακή αναβάθμιση
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση αναλαμβάνει την  ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που αφορά το σύνολο επεμβάσεων ή τμηματικών επεμβάσεων με σκοπό την...
Περισσότερα..
Ειδικές Κατασκευές
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση με χρήση νέων σύγχρονων υλικών και τεχνογνωσία κατασκευάζει ιδιαίτερες κατασκευές με κριτήριο την αισθητική υπεροχή και...
Περισσότερα..
Συντήρηση Τεχνικών Έργων
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνικής υποστήριξης υφισταμένων κτιρίων εφαρμόζοντας πρόγραμμα για την πρόληψη, την αποκατάσταση βλαβών...
Περισσότερα..