Η Πολυτεχνική ανα δόμηση είναι φυσική εξέλιξη της εταρείας ανα δόμηση που δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό να δημιουργήσει το δικό της προφίλ στον χώρο των κατασκευών έχοντας ως στόχο τον συνδυασμό ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

Με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των πελατών της, σε όλα τα επίπεδα, η ανα δόμηση εργάστηκε με συνέπεια και έχει αναδείξει έργα με ειδικό και επιστημονικό χαρακτήρα.

Η φιλοσοφία το όραμά και η δραστηριότητα

Η οργάνωση της εταιρείας είναι αυτή που διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η επένδυση τόσο σε τεχνολογία όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επαγγελματισμού, είναι ο κύριος αναπτυξιακός άξονας της εταιρείας.
Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού & των συνεργατών της, κατάφερε να δημιουργήσει μια σύγχρονη ομάδα τεχνογνωσίας, με κύριο στόχο την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, στην κατασκευή τεχνικών έργων.
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση με σεβασμό στον άνθρωπο επικοινωνεί αρμονικά με τους πελάτες, προσφέροντας σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση.
Η επιτυχία της, βασίζεται στην ικανότητά της να παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες των πελατών και να τις υλοποιεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με το όνομα Πολυτεχνική ανα δόμηση είναι η άριστη ποιότητα κατασκευής, το βέλτιστο κόστος και ο σωστός χρόνος παράδοσης.
• Νέα Οικοδομικά Έργα
• Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
• Ανακατασκευή διατηρητέων κτιρίων
• Ενεργειακές αναβαθμίσεις
• Ειδικές κατασκευές
• Συντήρηση τεχνικών Έργων
• Διαχείριση τεχνικών Έργων

0

Ολοκληρωμένα έργα

0

Ευχαριστημένοι πελάτες

0

Εξειδικευμένοι συνεργάτες