Με εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνουμε συνολικά ή τμηματικά εργασίες για την ανακατασκευή αυτών των έργων.

Η αρχιτεκτονική και η ασφάλεια αποτελεί τα βασικά κριτήρια πάνω στα οποία επιλέγονται οι τρόποι επεμβάσεις στα παλαιά κτίρια.

Η αποκατάσταση – ενίσχυση του φέροντα οργανισμού των κτιρίων αυτών και η χρήση σύγχρονων μεθόδων και υλικών (τσιμεντενέματα, ανθρακουφάσματα, αδρανοποιητές οπλισμών, ειδικά δομικά υλικά, κλπ) , γίνονται με κύριο γνώμονα τις απαιτήσεις για αντισεισμική θωράκιση και την χρήση του διατηρητέου κτιρίου με το ελάχιστο κόστος κατασκευής.

Η Πολυτεχνική ανα δόμηση δίνει την βέλτιστη λύση για τα συγκεκριμένα έργα που ξεκινά με την μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τους σύγχρονους τρόπους επισκευής με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη λύση καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες και την ασφάλεια του κτιρίου.

Η Πολυτεχνική ανα δόμηση έχει στο ενεργητικό της, διαφόρων κατηγοριών κατασκευές, όπως:

  • Κατοικίες
  • Επαγγελματικοί χώροι