Η Πολυτεχνική ανα δόμηση αναλαμβάνει την  ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που αφορά το σύνολο επεμβάσεων ή τμηματικών επεμβάσεων με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη.

 

Τα στάδια της ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα κάτωθι 
  1. Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά με καταγραφή των υλικών κατασκευής
  2. Θερμογραφία του κτιρίου με ειδική κάμερα.
  3. Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.
  4. Προτάσεις των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων.
  5. Αναλυτική κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων.
  6. Υλοποίηση ενεργειακών επεμβάσεων της επιλογή σας.
  7. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.