ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Ο στόχος της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ι.κ.ε. είναι να είμαστε ένας εμπορικός, κερδοφόρος οργανισμός προσδοκώντας στην εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες μας, προσπαθώντας συνεχώς να μειώνουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών μας, δεσμευόμενοι πάντοτε ως προς
την τήρηση της νομοθεσίας.
Η επιτυχία μας να παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας θα εκτιμάται τόσο από την γνώμη του πελάτη όσο και από τη δική μας ενώ η προσπάθεια για αναπροσαρμογή και βελτίωση της δικής μας απόδοσης για να συνάδει με τις απαιτήσεις του πελάτη, θα είναι συνεχής. Η φιλοσοφία πίσω από την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω:

  • Υιοθέτηση ενός συνεταιρικού τύπου προσέγγισης με τους πελάτες με την ενθάρρυνση μιας αμοιβαία επωφελούς διαδικασίας ανάδρασης.
  • Αναπτύσσοντας άμεση και ευέλικτη ανταπόκριση στην επικοινωνία μας με τους πελάτες μας και αναγνωρίζοντας τις διάφορες ανάγκες των οργανισμών των πελατών μας.
  • Επενδύοντας στο προσωπικό μας σε όλα τα επίπεδα, μέσω μιας προσεκτικής και ορθολογιστικής εκπαίδευσης , αναγνωρίζοντας παράλληλα το ουσιώδες του ρόλου που η τεχνογνωσία , η εμπειρία και η αφοσίωση του προσωπικού, παίζει στην επιτυχία του οργανισμού μας.
  • Αναπτύσσοντας όλες εκείνες τις αρμόζουσες λειτουργικές διαδικασίες για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.
  • Προσπαθώντας συνεχώς να παραδώσουμε στον πελάτη την καλύτερη δυνατή αξία για τα προϊόντα που παρέχουμε, η οποία εκτιμάται ως η συγκριτική παράθεση μεταξύ του κόστους του έργου στον πελάτη σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος για τον ίδιο.
  • Αναζητώντας και υιοθετώντας διαρκώς μεθόδους για την βελτίωση της ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας στο περιβάλλον εργασίας μας.

Οι στόχοι μας υλοποιούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας μας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.


Οι διαδικασίες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας στο οποίο και τεκμηριώνονται για να συνάδουν με τις πρόνοιες όλων των προαναφερθέντων προτύπων διασφαλίζοντας ότι η αποδοτική και αποτελεσματική Διαχείριση της Ποιότητας , Διαχείρισης  Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της Εταιρείας είναι διαρκής και συνεχώς βελτιούμενη.

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος κειμένου είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας μας. Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο για όλο το προσωπικό της Εταιρείας μας.

Η επίτευξη υψηλής Ποιότητας η εμπέδωση Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η διασφάλιση τόσο της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων στην επιχείρηση και συνεχής βελτίωση των Προϊόντων και Υπηρεσιών καθώς και της εικόνας της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του κάθε μέλους της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ι.κ.ε. : Διεύθυνσης , Προσωπικού και συνεργατών.

 


Για την Διοίκηση
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ