Υπηρεσίες

Τεχνοοικονομική Υποστήριξη Μελέτης Έργου
Φάση 1η ( προμελέτη έργου ) Οι υπηρεσίες της τεχνοοικονομικής υποστήριξης ενός έργου αφορούν στην...
Περισσότερα
Διοίκηση Τεχνικών Έργων
Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει διαδικασίες διοίκησης τεχνικών έργων, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής...
Περισσότερα
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Οι υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση της...
Περισσότερα

Δραστηριότητες

Συντήρηση Τεχνικών Έργων
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνικής υποστήριξης υφισταμένων κτιρίων εφαρμόζοντας πρόγραμμα για...
Περισσότερα
Ειδικές Κατασκευές
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση με χρήση νέων σύγχρονων υλικών και τεχνογνωσία κατασκευάζει ιδιαίτερες κατασκευές με...
Περισσότερα
Ενεργειακή αναβάθμιση
Η Πολυτεχνική ανα δόμηση αναλαμβάνει την  ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που αφορά το σύνολο επεμβάσεων ή...
Περισσότερα
Νέα Οικοδομικά Έργα
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή νέων οικοδομικών έργων. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή και ποιοτική κατασκευή ,...
Περισσότερα
Ανακατασκευή Διατηρητέων Κτιρίων
Με εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνουμε συνολικά ή τμηματικά εργασίες για την ανακατασκευή αυτών των έργων....
Περισσότερα
Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων
Η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων – ανακαίνιση αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα της εταιρίας. Αναλαμβάνουμε...
Περισσότερα

Δείγματα από τα έργα μας

Σχετικά με εμάς

Πώς δουλεύουμε

Κάθε κατασκευή - ανακαίνιση χώρων, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι (είτε πρόκειται για ένα διαμέρισμα είτε για ολόκληρο κτίριο) αποτελεί, πάντα, για εμάς, μία πρόκληση.
Η επιτυχία μας στις κατασκευές - ανακαινίσεις βασίζεται στο τρίπτυχο: άρτια τεχνική – σωστός προγραμματισμός - βέλτιστη οικονομία.
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η εταιρεία μας διαθέτει Πιστοποιητικό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
Στόχος μας, πάντα, είναι η άρτια κατασκευή του έργου, με τα ποιοτικότερα υλικά της αγοράς, μέσα στον συμπεφωνημένο χρόνο περάτωσης και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Η επιτυχημένη εκτέλεση των έργων βασίζεται στο γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτά, αποτελούν μια ομάδα. Όλοι οι μηχανικοί, οι τεχνίτες και οι συνεργάτες έχουν μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και εμπειρίας, γεγονός που καθιστά την ομαδική εργασία αποτελεσματική.
Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, ξεκινά με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του.
Μετά την κατανόηση των συνθηκών και των αναγκών κάθε έργου, προβαίνουμε σε σχεδιασμό και καταγραφή των υλικών που θα απαιτηθούν και των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η οργάνωση, εκ των προτέρων, όλων των παραγγελιών-προμηθειών και των εργασιών και των συνεργείων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου.
Πρωτεύον ζήτημα για εμάς, είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και συνολικά όλων των έργων.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, η εταιρεία μας, έχει πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007, για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Επίσης, πριν την έναρξη των εργασιών, η εταιρεία μας προβαίνει σε σύμβαση με Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία, για επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου και Έναντι Αστικής Ευθύνης, γεγονός που μας δίνει μια πρόσθετη σιγουριά και ασφάλεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάθε έργου.

Τέλος, λόγω των συνεχόμενων μεταβολών των συνθηκών ασφαλείας στα εργοτάξια, υπάρχει πάντα ένας συντονιστής - τεχνικός ασφαλείας, ο οποίος επιβλέπει και επιβάλλει την τήρηση των μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων και των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής όλου του εργοταξίου, για την πρόληψη εργατικών και λοιπών ατυχημάτων.
Σχετικά με εμάς

Γιατί πρέπει να μας επιλέξετε

Αποτελεσματική Ομάδα

Η ομάδα των μηχανικών-τεχνιτών-συνεργατών μας, βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία της και  την μακρόχρονη συνεργασία της. Αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως αποτελεσματική και επιτυχημένη.

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Η μακρόχρονη εμπειρία στις κατασκευές καθώς και η εξαιρετική τεχνογνωσία των μηχανικών μας, διασφαλίζουν άριστο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Χρονικό Όφελος

Η μεγάλη εμπειρία σε τεχνικά έργα με πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, μας κάνει να μπορούμε διαχειριστούμε ακόμη και τα πιο απαιτητικά, σε χρόνο, έργα, φροντίζοντας να εκτελούνται εντός του χρονοδιαγράμματος.

Οικονομικό Όφελος

Η ομάδα των μηχανικών μας, προμετρά και προϋπολογίζει το κόστος των εργασιών κάθε έργου, με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.  Η οικονομική προσφορά είναι αποτέλεσμα τεχνοοικονομικής μελέτης, βασισμένη στις καλύτερες τιμές της αγοράς, τις οποίες πετυχαίνουμε, λόγω της πολύχρονης παρουσίας μας στον χώρο .

Επικοινωνήστε μαζί μας
Αρτέμιδος 5, Ηλιούπολη, ΤΚ 16343
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+30 2109953376
+30 2109953377