Συντήρηση Τεχνικών Έργων

Επισκευή σκυροδέματος & οπλισμού στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων