Συντήρηση Τεχνικών Έργων

Αντικατάσταση δαπέδου από φελλό στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων